სამოქალაქო სამართალი:

მზად ვართ დაგეხმაროთ ნებისმიერ სფეროში!
სამოქალაქო სამართალი:
იურიდიულ მრჩეველთა ბიურო

ჩვენ გთავაზობთ

იურიდიულ მრჩეველთა ბიურო გთავაზობთ კორპორაციულ და ინდივიდუალურ იურიდიულ
მომსახურებას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის დარგებში. მომსახურების
ენა: ქართული, ინგლისური, რუსული.

სახელშეკრულებო სამართალი:

» საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვა » წარმომადგენლობა საავტორო უფლებათა კოლექტიურ საფუძველზე მმართველ ორგანიზაციასთან, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრ „საქპატენტთან“, ნებისმიერ…

სამეწარმეო სამართალი:

სამეწარმეო სამართალი:     სადამფუძნებლო შეთანხმების, წესდების, საერთო კრების გადაწყვეტილების, სასამსახურო ხელშეკრულების, სხვა დოკუმენტების შედგენა და რევიზია   ინდივიდუალური მეწარმის,…

სანივთო სამართალი:

სანივთო სამართალი:     უძრავი ქონების შეძენისა და გასხვისების, სარგებლობის უფლებით გაცემისა და მიღების, ვალდებულებით დატვირთვის შესახებ გარიგებების შედგენა და…

შრომის სამართალი:

სამეწარმეო სამართალი:     ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულების, კოლექტიური შრომითი ხელშეკრულების შედგენა და რევიზია   ორგანიზაციული დოკუმენტაციის (შინაგანაწესი, ბრძანებები, პოლიტიკის დოკუმენტები,…

ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი:

ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი::     საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვა   წარმომადგენლობა საავტორო უფლებათა კოლექტიურ საფუძველზე მმართველ ორგანიზაციასთან, ინტელექტუალური საკუთრების…

გაკოტრების სამართალი:

გაკოტრების სამართალი:     მხარის ინტერესების დაცვა გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებაში მზად ვართ დაგეხმაროთ 593 507 970 24/7 დაგვიკავშირდით რატომ ჩვენ…

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი:

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი:     საქორწინო კონტრაქტის შედგენა და რევიზია   განქორწინების საქმის წარმოება   მეუღლეთა ქონების გაყოფა მზად…
Chat
გჭირდება ადვოკატის დახმარება?

დაგვიკავშირდით დღესვე

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.