ადმინისტრაციული სამართალი:

მზად ვართ დაგეხმაროთ ნებისმიერ სფეროში!
ადმინისტრაციული სამართალი:
იურიდიულ მრჩეველთა ბიურო

ჩვენ გთავაზობთ

იურიდიულ მრჩეველთა ბიურო გთავაზობთ კორპორაციულ და ინდივიდუალურ იურიდიულ
მომსახურებას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის დარგებში. მომსახურების
ენა: ქართული, ინგლისური, რუსული.

სააღსრულებო სამართალი:

სააღსრულებო სამართალი: მხარის ინტერესების დაცვა სააღსრულებო წარმოებაში მხარის ინტერესების დაცვა ფაქტების კონსტატაციისას მხარის ინტერესების დაცვა ფულადი თანხის დავალიანების გადახდევინების შესახებ…

სამშენებლო სამართალი:

სამშენებლო სამართალი:     მშენებლობის ნებართვის მოპოვებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება   განცხადების შეტანა მშენებლობის ნებართვის მოპოვების მიზნით   სამშენებლო ნებართვის…

სახელმწიფო შესყიდვების სამართალი:

სახელმწიფო შესყიდვების სამართალი:     სატენდერო პირობების ანალიზი   სახელმწიფო შესყიდვაში მონაწილეობის მიზნით საჭირო დოკუმენტაციის მოძიებასა და შედგენაში მხარდაჭერა  …

საგადასახადო სამართალი:

საგადასახადო სამართალი:     გადასახადის გადამხდელის ინტერესების დაცვა შემოსავლების სამსახურისა და დავების განხილვის საბჭოში   საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მოპოვების მიზნით…

შრომის უსაფრთხოება:

შრომის უსაფრთხოება:     დამსაქმებლის ინტერესების დაცვა შრომის უსაფრთხოების ნორმებისა და შრომითი უფლებების ინსპექტირების პროცესში   შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის შედგენაში…

ბინადრობის ნებართვა და მოქალაქეობა:

ბინადრობის ნებართვა და მოქალაქეობა:     მოქალაქეობის/შესაბამისი კატეგორიის ბინადრობის ნებართვის მოპოვების მიზნით საჭირო დოკუმენტაციის მოძიებასა და შედგენაში მხარდაჭერა   მხარის…

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები     მხარის ინტერესების დაცვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვისას   ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ გადაწყვეტილების გასაჩივრება მზად ვართ…

პრივატიზაცია, ლეგალიზაცია, საკუთრების უფლების აღიარება:

პრივატიზაცია, ლეგალიზაცია, საკუთრების უფლების აღიარება:     უძრავი ქონების პრივატიცაზიისთვის/სარგებლობის უფლებით მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის შეგროვება და წარდგენა, შესაბამისი ხელშეკრულების რევიზია…

წარმომადგენლობა

წარმომადგენლობა     განცხადების, სარჩელის, შესაგებლისა და სხვა საპროცესო დოკუმენტაციის შედგენა   სასამართლოსა და ადმინისტრაციულ ორგანოებში წარმომადგენლობა მზად ვართ დაგეხმაროთ…
Chat
გჭირდება ადვოკატის დახმარება?

დაგვიკავშირდით დღესვე

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.